Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on monialainen, noin 7000 opiskelijan korkeakoulu, joka toimii Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä.

Rauman kansainvälisen kampuksen tarjonta painottuu liiketalouteen, tuotantotalouteen, tuotantotekniikkaan, logistiikkaan ja merenkulkuun. Uutuutena vuonna 2023 aloitettiin tuotantotekniikkaan liittyvä elintarvikeinsinöörin koulutus.

Tutustu koko koulutustarjontaan: https://www.samk.fi/haku
Tutustu elintarvikeinsinöörin koulutukseen SAMKin sivuilla: https://www.samk.fi/elintarvikeinsinoori

Elintarvikeinsinööriksi työn ohessa

Elintarvikeinsinöörin koulutuksessa pääpaino on elintarvikealan keskeisissä osaamistarpeissa, joita ovat esimerkiksi prosessi- ja tuotekehitysosaaminen sekä toiminta esihenkilönä; turvallisuus- ja laatuvaatimusten hallinta sekä teknis-taloudellinen ajattelu.

Opiskelu on monimuotoista, joten tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Monimuoto-opiskelussa itsenäinen ja verkon välityksellä tapahtuva opiskelu vuorottelee noin kerran kuukaudessa toteutettavien lähijaksojen kanssa. Lähijaksot pidetään pääasiassa Rauman kampuksella. Työn ja opintojen yhdistäminen mahdollistuu
erilaisten oppimistehtävien kautta.

Elintarvikeinsinöörin koulutus on työelämälähtöistä ja siihen kuuluu käytännön työskentelyä alan yrityksissä. Alan työtehtäviin tutustut tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa erilaisissa projekteissa ja toimeksiannoissa heti opintojen alusta lähtien.

Elintarviketeollisuuden ala on kehittyvä, monipuolinen ja kansainvälinen. Alalla työntekijät ja heidän osaamisensa on avainasemassa. Elintarviketuotannon insinöörin työtehtävät ovat monipuolisia ja häneltä edellytetään korkeaa ammattitaitoa.

Satakunta on merkittävä ruoantuottaja. Yritykset ovat jo useamman vuoden toivoneet Satakuntaan elintarvikealan AMK-tason koulutusta. Koulutusta on suunniteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joita ovat mm. alan yritykset, Rauman kauppakamari ja Pyhäjärvi-instituutti sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.